Social Icons

.

Pages

Ameliyat İzi Kalmasın Diye Sigarayı Bırakıyoruz

Sigara içenlerde estetik ameliyat sonrasında iz kalabiliyor. İnsanlar ancak bu sebeple sigarayı bırakmaya karar veriyor. Estetikle sigaranın ilgisi nedir?

Sigara, estetik ameliyat izlerinin kapanmasını ve ameliyattan beklenen mükemmel sonucun alınmasını engelleyerek çok ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Yapılan araştırma, estetik ameliyat olan hastaların yarıdan fazlasının sigarayı yaşamlarından çıkarma kararı aldıklarına dikkat çekiyor.

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park İzmir Hastanesi tarafından yapılan bir çalışmada, estetik cerrahi ameliyatlarının, ameliyat sonrası hastaların sigara içme alışkanlıklarını iyi yönde değiştirdiği belirlendi. Estetik Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu önderliğinde yapılan araştırma, estetik ameliyat yaptıran hastaların yarıya yakınının sigarayı bıraktığını gösteriyor. Prof. Copcu, “2000’li yılların başından bu yana, sigara ve estetik cerrahi ameliyatları arasındaki ilişki sorgulanıyor. Yapılan çalışmalarda, sigaranın estetik cerrahinin sonuçlarına olan olumsuz etkisi ve yarattığı riskler her geçen gün daha net şekilde ortaya konuluyor” diyor.

AMELİYAT İZİ İSTEMİYORSAN İÇME!
Sigara kullanımı normal yara iyileşmesini bozuyor, kan akımını etkileyip alınacak iyi sonucun kötüleşmesine neden oluyor. Sigaranın ayrıca tümestetik cerrahi girişimlerin sonuçlarının kötü hatta kabul edilemez olmasına neden olduğu ifade ediliyor. Yapılan bir çalışmada, hastanın sigarayı bırakarak elde edeceği sağlık artışının, estetik cerrahide elde edeceği yarardan daha fazla olduğu belirtiliyor. Başka bir çalışmada ise sigara içenlerdeki komplikasyon oranının içmeyenlere göre 8 kat arttığı gösteriliyor. Ameliyat öncesi sigarayı bırakmayan kişilerde; “nekroz “ adı verilen doku ölümü, kötü yara iyileşmesine bağlı aşırı izler ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılma riski artıyor.

SİGARAYI 3 HAFTA ÖNCE BIRAKMAYANA AMELİYAT YOK
Son 5 yıldır, hastalara ameliyat öncesi 3 hafta, ameliyat sonrasında ise 1 hafta süresince sigara içmemelerini önerdiklerini söyleyen Prof. Dr. Eray Copçu, “Özelliklememe, karın ve yüz ameliyatlarında hasta sigara bırakmayı reddediyorsa ameliyatını kabul etmiyorum. Hastanın güzelleşmek isterken kendisine sigara içerek zarar vermesi kabul edilemeyecek bir durum” diyor.

ARAŞTIRMAYA GÖRE HASTALARIN YARIDAN FAZLASI SİGARAYI BIRAKTI
Sigara ve estetik ameliyatlara yönelik yapılan çalışmada, başvuran olguların yüzde 12’si bu şartlarda ameliyatı kabul etmiyor ve sigarayı bırakmıyor. Sigarayı önerilen tarihte bırakan hastalar, operasyondan 6 ay sonra tekrar değerlendirildiklerinde, yüzde 22’sinin “Bıraktım” dedikleri dönemde bırakmadıkları, geri kalan yüzde 66’lık grubun ise ameliyat öncesinde sigarayı gerçekten bıraktıkları dikkat çekiyor. Ameliyat sonrası dönemde hastaların yüzde 38’i sigarayı tamamen bırakırken, yüzde 41’i ciddi oranda azaltıyor. Geri kalan yüzde 21’lik kesim ise sigara alışkanlığını değiştirmiyor. Daha uzun dönemde (2 yıl ve üzeri) ise bu oran azalmakla beraber, olguların yüzde 50’den fazlasının sigarayı bıraktıkları ya da belirgin oranda azalttıkları dikkat çekiyor.
Kaynak.7gunsaglik
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...