Social Icons

.

Pages

İşsizlik En Çok Kalbi Vuruyor

Son araştırmalara göre işsizlik ve ardından gelen sorunlar en çok kalbi etkiliyor..

İşsizlik cüzdanınızdan daha fazla zararı kalbinize veriyor olabilir.

İşsizliğin, ileri yaştaki kişilerde kalp kriziyle ilişkisini inceleyen yeni bir araştırma, 51-75 yaş arası 13 bin kadın ve erkeğin verileri üzerinden bazı sonuçlara vardı. Uzun vadeli çalışma süresince izlenen bu kişiler toplam 1.061 kez kalp krizi geçirdi. Bu sürede, en az bir kez iş kaybı yaşayanların, hiç işinden olmayanlara kıyasla kalp krizi geçirmeye yüzde 22 daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Erkeklerle kadınlar için risk faktörü eşitken, en az dört kez işini kaybedenlerde kalp krizi riskinin yüzde 60 daha fazla arttığı gözlemlendi.

Araştırmada sadece "işsizlik" ele alındı. İnsanların işten kendi istekleriyle mi ayrıldıkları yoksa kovuldukları için mi işsiz kaldıkları değerlendirmeye katılmadı. Araştırmacılar bütün durumların genel olarak "işsizlik" sayıldığını ama bir şekilde işine son verilmenin daha büyük bir risk olduğunu söylüyor. Değerlendirmede emeklilik "işsizlik" olarak nitelendirilmedi.

Michigan Üniversitesi’nden işsizlik ve sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmayı gerçekleştiren Sarah Burgard "Muhtemelen gönüllü olarak işten ayrılmak ani bir şoktan daha az etkilidir. Ancak bunu araştırmaya dahil etmedik" dedi..Kaynak.7gunsaglik.com .,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...