Social Icons

.

Pages

Uzayan gebelik tehlikelimidir ?

Süresi uzamış gebelik, çocuğun açısından erken doğum kadar önemli midir?
Hem erken doğum, hem de süresi geçmiş gebe­liklerde, özellikle bir doktorun kontrolü altında bu­lunan gebe kadının güvenliğinin, yüreklendirici öl­çülerde olduğu modern istatistiklerle saptanmıştır. Her ikisinde de, en önemli unsur, kuşkusuz zaman unsurudur. Örneğin, sekizinci ayda doğmuş bir ço­cuk, yedinci ayda doğana göre daha fazla güvenlikte­dir. Doğumun normal gününü, birkaç gün ya da bir hafta geçmesi pek o kadar önemli değildir. Bazı ka­dınlar, kalıtsal nedenlerle, normalden daha uzun ge­belik geçirirler. Bunun gerçek nedeni tam olarak an­laşılamamıştır..Kaynak.http://7gunsaglik.com .,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...