Social Icons

.

Pages

Kil Donmesi Ameliyati

Kıl Dönmesi ameliyatı iki türlü yapılabilir. Birincisi klasik yöntemle İkincisi ise pansumansız yöntemle.1-) Klasik yöntem: Kıl dönmesinin olduğu alan oyulur ve çıkarılır sonrasında cilt uç uca gelicek şekilde dikilir.Avantajları: Ameliyat süresi kısadır ve kolay uygulanan bir tekniktir.Dezavantajları: Narkoz gerektirir, 2 bazen 3 hafta bakım ve pansuman gerektirir, 10 15 gün iş kaybı olur, geniş yara izi kalır, %10 veya 15 enfeksiyon gelişebilir, ameliyat sonrası zoruntu yatış pozisyonu gerektirebilir, ameliyat sonrası ağrı çok fazladır giderek azalır.2-) Pansumansız yöntem: Kıl dönmesinin olduğu alan vücudun tam ortasında değilde bir tarafa kaydırılarak yapılan kesiyle çıkarılır ve cilt karşı tarafa kaydırılarak derinden vücudun yüzeyine doğru dikilir.Avantajları: Kolay bir tekniktir klasik tekniğe göre, ve yine klasik tekniğe göre daha süresi azdır, kalan iz daha azdır, tekrarlama ihtimali çok azdır, pansuman ve bakım gerektirmez.Dezavantajları: İş gücü kaybı fazladır, %12 enfeksiyon gelişebilir, ameliyat sonrası çok erken dönemde yara açılabilir, ameliyat sonrası muhakkak vakum konmalıdır.
Referans.7gunsaglik.com.tr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...