Social Icons

.

Pages

Orta Yaş Kadınlarda Depresyon Felç Riskini Artırıyor

Depresyon yaşayan orta yaş ve üstündeki kadınlarda felç ve inme riski 2 kat artıyor. Bu araştırma 12 yıl boyunca 10 bin kişi üzerinde denenmiş ve kanıtlanmıştır.


47 ila 52 yaş arasındaki kadınlarda denenmiş ve felç riskinin depresyon geçirenlerde 2.4 kat daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir.

Hele bir de felç ve kalp hastalıkları sorunu varsa bu oran 2 kat daha artıyor. Avustralya Queensland Üniversitesi Nüfus Sağlığı Okulu epidemiyoloji uzmanı Ph.D. yazar Caroline Jackson şunları ekledi:

Doktorlar kadınları tedavi ederken yakın hastalık geçmişine ve depresyon geçmişine bakıyor. Eğer varsa önce depresyon tedavi edilmeli. Uzun vadede belirtiler teşhis edilmeli ve çözüme gidilmeli.

Uzun vadede sorunların çözülebilmesi için depresyon tanısı konulduktan sonra üzerine düşülmelidir. İlk büyük ölçekli çalışmayı yapan bu bilim adamları genç ve orta yaşlı kadınları çalışmaya katmıştır.

Yaş ortalaması 14 yaş daha büyük olan bir grupta depresyonlu kadınların felç ve inme riski %30 daha fazla çıkmıştır.

12 yıl boyunca zihinsel ve fiziksel taramalara sürmüştür. Katılımcıların %24ü antidepresan kullanan kişilerdir. 177 kişi ilk kez inme yaşadığını söylemiştir. İstatiksel yazılımlar, anketler ve diğer ölçüm araçları kullanılmıştır.

Depresyonu etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Yaş,

Sosyoekonomik durum,

Sigara,

Alkol,

Fiziksel aktivite,

Yüksek tansiyon,

Kalp hastalığı,

Kilo,

Diyabet.

Bu yaş grubunda depresyon ağır yaşanmakta ve felci tetiklemektedir. Jackson, vücudun inflamatuar ve immünolojik süreçleri ve kan damarları üzerindeki etkilerinde bir rol oynayabileceğini söylemektedir.

Referans.7gunsaglik.com.tr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...